Đầu số 088 Đầu số 088

Ngày 22/02/2016 được bộ Thông Tin và Truyền thông cho phép Vinaphone khai thác đầu 10 số 088 và ngay sau đó Vinaphone chính thức mở bán đầu số mới 088 vào ngày 8/3 với rất nhiều số đẹp giá rẻ cho quý khách lựa chọn

Số điện thoại Giá cả VNĐ
0886.00.60.79 600.000
0886006080 Đã bán
0886 006 121 600.000
0886 006 131 600.000
0886 006 144 600.000
0886 006 233 600.000
0886.006.306 Đã bán
0886 006 338 800.000
0886006379 800.000
0886006468 700.000
0886 006 474 600.000
0886 006 536 600.000
0886006568 1.000.000
088.6006.575 Đã bán
0886.006.588 Đã bán
0886.00.66.15 Đã bán
0886.006.727 Đã bán
0886006800 Đã bán
0886.007.152 Đã bán
0886.007.168 910.000
0886007268 800.000
0886.007.525 Đã bán
0886.00.7771 Đã bán
0886007789 Đã bán
0886.007.855 Đã bán
0886.007.949 860.000
0886007969 Đã bán
0886.008.044 Đã bán
0886.008.053 Đã bán
0886.008.070 Đã bán
0886.00.80.81 Đã bán
0886008179 800.000
0886008222 Đã bán
0886.008.252 670.000
0886008279 700.000
0886.008.344 Đã bán
0886.008.468 700.000
0886008565 Đã bán
0886008652 Đã bán
0886008696 Đã bán
0886.008.919 Đã bán
0886.009.069 Đã bán
0886.009.272 Đã bán
0886009379 700.000
0886.009.468 Đã bán
0886.009.525 Đã bán
0886.009.545 Đã bán
0886009789 Đã bán
0886009818 Đã bán
0886.0099.76 Đã bán