Sim kép đôi giá rẻ Sim kép đôi  giá rẻ

Sim kép đôi là gì ? Là một dạng sim có 3 cặp cùng số có thể trùng hoặc không trùng nhau. Dù là sim 10 hay 11 số hay bất kì nhà mạng hoặc đầu số nào cũng đều được gọi là sim kép đôi như : 33.55.77, 11.66.22, 66.33.55, 99.88.99, 77.66.88, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
01203555522 Đã bán
01204552288 Đã bán
01204553388 Đã bán
01204555533 Đã bán
01227112200 Đã bán
01203554488 Đã bán
01204553399 Đã bán
01203552277 Đã bán
01203551166 Đã bán
01203551177 Đã bán
0941.88.11.00 Đã bán
0943.44.22.00 Đã bán
0948.55.44.00 Đã bán
0917.66.44.11 Đã bán
0124.844.9999 Đã bán
012.44.66.77.88 Đã bán
01297.66.77.88 Đã bán
01242.66.77.88 Đã bán
01279.55.66.77 Đã bán
0918.00.22.99 19.000.000
01296.55.66.77 Đã bán
0124.999.88.99 Đã bán
01252.00.7777 Đã bán
0125.444.2222 Đã bán
0127.444.2222 Đã bán
0933.22.0022 19.000.000
0942.11.88.66 14.250.000
0124.999.77.99 Đã bán
01276.99.88.99 Đã bán
0125.444.0000 Đã bán
0886225522 14.250.000
01236.33.2222 Đã bán
01255.66.2222 Đã bán
0886772277 9.500.000
09.44.66.00.77 7.600.000
0886002244 7.600.000
0886334488 7.600.000
0886224422 7.600.000
0886449944 7.600.000
0886002277 7.600.000
0944.11.00.77 6.650.000
01275998866 Đã bán
01244996699 Đã bán
0886114455 5.700.000
0949.00.55.00 4.750.000
0916.55.44.88 4.750.000
01253994499 Đã bán
01277443355 Đã bán
0941.0000.11 Đã bán
09.11.00.55.44 Đã bán