Sim kép đôi giá rẻ Sim kép đôi  giá rẻ

Sim kép đôi là gì ? Là một dạng sim có 3 cặp cùng số có thể trùng hoặc không trùng nhau. Dù là sim 10 hay 11 số hay bất kì nhà mạng hoặc đầu số nào cũng đều được gọi là sim kép đôi như : 33.55.77, 11.66.22, 66.33.55, 99.88.99, 77.66.88, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
01243666677 2.850.000
0947.0000.44 Đã bán
09.11.44.55.00 2.370.000
0912.99.22.44 2.370.000
0914.99.00.55 2.370.000
0915.11.55.22 2.370.000
0915.22.33.00 2.370.000
0917.55.33.22 2.370.000
0917.99.66.00 2.370.000
0917.99.66.55 Đã bán
0915.88.44.11 2.370.000
0949.77.11.00 2.370.000
0915.11.66.00 2.370.000
0915.11.66.44 2.370.000
0943.88.55.00 2.370.000
0912.77.44.11 2.370.000
0915.22.00.11 Đã bán
0917.11.88.00 2.370.000
0917.00.55.11 2.370.000
0886.44.33.66 2.370.000
0948.99.00.44 2.370.000
0915.44.55.00 2.370.000
0915.88.77.00 1.900.000
0943.11.99.77 1.900.000
0943.55.22.33 Đã bán
0943.88.44.33 1.900.000
0948.22.66.44 1.900.000
0942.11.99.00 1.900.000
0941.77.44.88 1.900.000
0948.22.00.66 1.900.000
0886.66.11.33 Đã bán
0886.88.33.00 1.900.000
0886.99.55.44 1.900.000
0886.44.11.88 1.900.000
0886.99.44.88 1.900.000
0947.88.11.00 1.420.000
0948.55.77.44 1.420.000
0941.99.77.11 1.420.000
0942.00.66.11 1.420.000
0942.00.66.22 1.420.000
0942.00.66.33 1.420.000
0942.77.11.00 1.420.000
0943.55.22.00 1.420.000
0943.55.22.11 1.420.000
0943.55.22.44 1.420.000
0948.55.33.00 1.420.000
0948.55.33.22 1.420.000
0949.22.33.00 1.420.000
0948.33.66.44 1.420.000
0943.44.88.33 1.420.000