Sim năm sinh giá rẻ Sim năm sinh  giá rẻ

Sim năm sinh là gì ? Sim năm sinh là một dạng sim kỷ niệm ngày tháng năm sinh hoặc ngày đặc biệt như ngày cưới, ngày yêu nhau ....có tận cùng các số cuối trùng với ngày kỉ niệm được gọi là sim năm sinh như : 24.06.2005, 14.10.86, 21.12.2012, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
0972.871.956 600.000
093.15.6.2014 900.000
0948.282.011 500.000
09.11.11.1998 23.750.000
09.1982.1991 Đã bán
09.11.06.1985 7.600.000
09.11.11.2004 7.600.000
09.11.01.1990 7.600.000
09.11.01.1992 7.600.000
09.11.01.1994 7.600.000
09.11.01.1998 7.600.000
09.11.02.1995 7.600.000
09.11.03.1993 7.600.000
09.11.03.1994 7.600.000
09.11.04.1994 7.600.000
09.11.04.1995 7.600.000
09.11.05.1990 Đã bán
09.11.05.1994 7.600.000
09.11.06.1990 Đã bán
09.11.06.1994 7.600.000
09.11.06.1995 7.600.000
09.11.07.1992 7.600.000
09.11.08.1990 7.600.000
09.11.08.1995 7.600.000
09.11.09.1994 7.600.000
09.11.09.1995 7.600.000
09.11.10.1992 7.600.000
09.11.10.1993 7.600.000
09.11.10.1994 7.600.000
09.11.10.1998 7.600.000
09.11.12.1990 Đã bán
09.14.06.1994 7.600.000
09.15.06.1995 7.600.000
09.15.07.1995 7.600.000
09.17.03.1993 7.600.000
09.13.11.1992 7.600.000
09.15.02.1980 7.600.000
09.13.02.1984 Đã bán
09.17.01.1984 7.600.000
09.11.06.1979 7.600.000
09.11.01.1993 7.600.000
09.11.01.1996 7.600.000
09.11.03.1996 7.600.000
09.11.04.1990 Đã bán
09.11.04.1992 7.600.000
09.11.04.1993 7.600.000
09.11.04.1998 7.600.000
09.11.05.1995 7.600.000
09.11.06.1992 Đã bán
09.11.06.1993 7.600.000