Sim taxi lặp 3 số giá rẻ Sim taxi lặp 3 số giá rẻ

Sim taxi lặp 3 số là gì ? Tất cả các loại sim 10 hoặc 11 ít nhất có 2 cặp 3 số cuôid giống nhau của nhà mạng Vietnamobile, Vinaphone, Gmobile, Sfone, Viettel, Mobifone được gọi là sim taxi lặp 3 số như : 123.123, 136.136, 991.991, 789.789, 521.521, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
0997.699.699 50.000.000
0997.586.586 30.000.000
0888.151.151 Đã bán
0901.705.705 Đã bán
01268.458.458 Đã bán
01268.457.457 Đã bán
01268.454.454 Đã bán
01268.453.453 Đã bán
01268.452.452 Đã bán
01268.451.451 Đã bán
01268.419.419 Đã bán
01262.723.723 Đã bán
01229.418.418 Đã bán
01229.415.415 Đã bán
01227.464.464 Đã bán
01227.463.463 Đã bán
01224.523.523 Đã bán
01219.476.476 Đã bán
0886.277.277 15.000.000
0886.611.611 Đã bán
0886.320.320 142.500.000
0886.369.369 33.250.000
0945.996.996 Đã bán
012.45678.678 23.750.000
0124.3456.456 19.000.000
01244.678.678 19.000.000
01245.567.567 19.000.000
01299.567.567 19.000.000
0888.478.478 14.250.000
0917.994.994 Đã bán
01297996996 14.250.000
01253102102 14.250.000
01254339339 14.250.000
01278119119 14.250.000
01248479479 14.250.000
01248.838.838 14.250.000
01276.979.979 14.250.000
01276.986.986 14.250.000
01276.989.989 14.250.000
01276.996.996 14.250.000
01276.998.998 14.250.000
01242.456.456 14.250.000
01243.567.567 14.250.000
01244.456.456 14.250.000
01245.456.456 14.250.000
01246.456.456 14.250.000
01247.456.456 14.250.000
01248.456.456 14.250.000
01292.456.456 14.250.000
0129.3456.456 14.250.000